MENU LOGO Trimsalon Mano | Home Over Mij Prijslijst Voorwaarden Galerij Contact

Huisregels

• Afspraken worden bij voorkeur via whatsapp of email gemaakt.

• Kom op tijd, maar ook niet te vroeg. De afspraken worden zo ingepland dat we tussen 2 honden nog even tijd hebben voor onze eigen honden of gezin.

• Honden dienen ten laatste binnen de 30 minuten na verwittiging afgehaald te worden, tenzij anders afgesproken. Indien de hond na 30 minuten nog niet is afgehaald worden er opvangkosten van €15/kwartier aangerekend.

Algemene voorwaarden

Trimsalon Mano behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Indien de vacht van de hond zodanig vervilt is dat het Trimsalon Mano beter (diervriendelijker) lijkt voor de hond om de vacht te scheren kan Trimsalon Mano dit doen zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de vacht of huid van de hond indien deze volledig moet worden afgeschoren. Hiervoor wordt u natuurlijk eerst gecontacteerd, indien u dat wenst kan u de behandeling weigeren. U bent in het laatste geval wel een vergoeding verschuldigd van 50% van de richtprijs van de behandeling.

Men kan een afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen op voorhand. Bij annuleren tussen de 3 en 1 dag(en) op voorhand wordt er 50% van de basisprijs aangerekend. Bij annuleren op de dag zelf is dit 75% van de basisprijs. Indien er niet wordt opgedaagd wordt de volledige basisprijs voor een behandeling in rekening gebracht.

Na afloop van de vachtverzorging dient er onmiddellijk betaald te worden. Dit kan contant of via een smartphone met een QR-code. Indien bij een factuur de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat deze werd voldaan, volgt er een eerste herinnering met een betalingstermijn van 10 dagen. Indien na deze herinnering de betaling alsnog achterwege blijft volgt een tweede herinnering waarbij €7 administratiekosten in rekening wordt gebracht. De betalingstermijn van deze herinnering bedraagt 5 dagen. Indien zelfs dan de factuur niet wordt voldaan zal de vordering uit handen gegeven moeten worden. Bijgevolg zal de dienstverlening met onmiddellijke ingang eindigen. De incassokosten zullen op de klant worden verhaald.

Ingeval van schade aan de infrastructuur, het materiaal en/of inboedel van het trimsalon of in geval van schade en/of verwonding aan een derde (andere hond of klant) of de trimmer (zijnde Célien De Bouvre) zelf, zullen de kosten hiervan verhaald worden op de eigenaar van de hond die deze schade veroorzaakt hebben.

Eventuele letsels of ziektes van de hond moeten gemeld worden. Trimsalon Mano kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele dracht. Alle aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade of het verloren gaan van het dier is Trimsalon Mano ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier.

Indien Trimsalon Mano van mening is dat de hond, op eender welke manier, mishandeld is of werd behoudt het trimsalon het recht om verschillende instanties (politie, dierenbescherming, dierenarts...) hiervan op de hoogte te stellen.